fbpx
Magic Circus in het Wilhelminapark Utrecht in 2019

Magic Circus toch in Wilhelminapark Utrecht?

De Stichting Wilhelminapark en omgeving en een tot dusver onbekende omwonende hebben zich tot de voorzieningenrechter gewend om evenementen in het Wilhelminapark te verbieden.  In zijn vonnis stelt de rechter de Stichting Wilhelminapark en Omgeving in het gelijk. Magic Circus vindt dat schokkend.
 
Maar Magic Circus, het Utrechts Stadscircus, laat het er niet bij zitten en is strijdbaar. Al vele jaren geeft het circus in het najaar voorstellingen in diverse wijken en parken in de Gemeente Utrecht, waaronder traditioneel het Wilhelminapark. Nu mag het circus door het vonnis van de voorzieningenrechter, toegespitst op een groot festival en de daaruit voortvloeiende “bodemverdichting” , niet doorgaan. De reeds verleende vergunning wordt ingetrokken.
 
Magic Circus koestert het Wilhelminapark en de buurt. Al decennia komen het hier jaarlijks een aantal dagen thuis. Je vernielt je eigen huis toch niet, zeker niet als het een rijksmonument is. Zo blijven onze wagens altijd op de paden of buiten het park. De grasmat wordt niet bereden. Het materiaal voor de tent en aanverwante zaken wordt door het Magic-team ambachtelijk handmatig in noeste arbeid op zijn plaats gezet.
 
En ja, bepaalde evenementen zijn misschien te massaal voor dit rijksmonument. Maar het is een gotspe en zeer betreurenswaardig dat wij als wijkgericht evenement nu de dupe worden van deze voorlopige voorziening. Überhaupt dat wij met één middagvoorstelling van ca. 2 uur per dag over dezelfde kam geschoren worden als grote festivals. Zelfs mensen met een beperkt denkvermogen kunnen dit onderscheid zien en maken.
 
Wij overwegen dan ook om als protestactie één dag gratis een aantal circusvoorstellingen te geven in het Wilhelminapark. Tegelijkertijd roepen we dan buurtbewoners en winkeliers op om handtekeningen te zetten voor een locatieprofiel waarbij wijk- en buurtgerichte evenementen zoals ons circus, maar ook een lichtjesavond of de Dag van het Wilhelminapark mogelijk blijven. Als deze voorlopige voorziening namelijk omgezet wordt in een definitieve uitspraak, dan zal dit alles niet meer mogen. Sterker nog, dan zou het park afgesloten moeten worden voor alle recreanten. Machines voor het maaien van gras en het aanplanten van bomen zouden dan strikt genomen ook geen toegang meer moeten hebben tot het park.
 
Magic Circus zet zich in voor een vrij toegankelijk Wilhelminapark zonder hoge hekken met prikkeldraad om de iedereen de toegang te beletten.. Een park dat kan blijven fungeren als ontmoetingsplek voor de buurt en als locatie voor kleinschalige wijk- en buurtgerichte evenementen. Wij pleiten ervoor om sociale cohesie, verbinding en inclusie geen slachtoffer te laten worden van doorgeslagen beschermdrift.
 
De juristen van Magic Circus beraden zich nog over de mogelijke invulling van het door het vonnis ontstane gat in de Utrechtse tourneeplanning. Daar zou wel eens een heel verrassende oplossing uit voort kunnen komen.

Scroll naar boven